Back

HAWT RadhaKrishna Temple Trustees

S.No Name
1 Prabhakar Rao Udipi - Chairman
2 Sudhir Amaram
3 Manohar Angirekula
4 Anand Cholia
5 Srikanth Deme
6 Dolly Doctor
7 Shylesh Ganta
8 Sheela Gurru
9 Natver Jariwala
10 Ranjan Jariwala
11 BalKrishna Khandelwal
12 Krishna Khandelwal
13 Neeraj Khandelwal
14 Ramchandra Kolluru
15 Anita Mallik
16 Subodh Mallik
17 Ravi Medi
18 Jayaram Naidu
19 Raja Naidu
20 Manju Nath
21 Sumana Nayak
22 Sireesha Neerukonda
23 Madhu Pamganamamula
24 Raju Pandya
25 Hashmukh Patel
26 Nalini Patel
27 Padmaja Patel
28 Raj Patel
29 Ranjana Patel
30 Swapna Patel
31 Suresh Prasad
32 Pill Raja
33 C.V.Ramanathan
34 Ravi Shakamuri
35 Leena Shroff
36 Nick Shroff
37 Nalin Tolia
38 Syam Vemulapalli