Back

 

HAWT-RadhaKrishna Temple Trustees  
1. Prabhakar Rao Udipi --Chairman      
2. Sudhir Amaram          
3. Manohar Angirekula        
4. Anand Cholia          
5. Srikanth Deme           
6. Dolly Doctor          
7. Shylesh Ganta          
8.Sheela Gurru          
9. Natver Jariwala          
10. Ranjan Jariwala          
11. BalKrishna Khandelwal        
12. Krishna Khandelwal         
13. Neeraj Khandelwal        
14. Ramchandra Kolluru        
15. Anita Mallik           
16. Subodh Mallik   2024      
17. Ravi Medi          
18.Jayaram Naidu          
19.Raja Naidu           
20. Manju Nath          
21. Sumana Nayak           
22. Sireesha Neerukonda                    
23. Madhu Pamganamamula         
24.Raju Pandya          
25. Hashmukhbhai Patel        
26.Nalini Patel          
27.Padmaja Patel          
28.Raj Patel          
29.Ranjana Patel          
30.Swapna Patel          
31.Suresh Prasad          
32. Pill Raja          
33.C.V.Ramanathan          
34. Ravi Shakamuri          
35. Leena Shroff          
36. Nick Shroff          
37. Nalin Tolia          
38. Syam Vemulapalli